Ursäkta röran. Vi bygger ut! - Jobbex Service
Jobbex Service | Jobbex e-handelspåsar
All time high!
12 januari, 2021
Jobbex Service | Bambuland.se
Idag lanserar Bambuland sin nya e-handel
26 mars, 2021
Jobbex Service | Jobbex e-handelspåsar
All time high!
12 januari, 2021
Jobbex Service | Bambuland.se
Idag lanserar Bambuland sin nya e-handel
26 mars, 2021

Ursäkta röran. Vi bygger ut!

Nu är avtalet signerat och vi kommer under 2021 att utöka våra lokaler med ett nytt höghöjdslager för att möta den ökande efterfrågan.

Under de senaste åren har våra kunder växt tillsammans med oss samtidigt som att vi får allt fler förfrågningar av e-handlare som vill ha vår hjälp att effektivisera deras lager & logistikhantering. Detta har medfört att vi under de senaste månaderna har tillsatt en projektgrupp som fått i uppdrag att analysera nuläget och prognostisera hur de närmsta åren kommer att se ut.

Med tanke på de senaste årens ökade efterfrågan på e-handel ökar också behovet av kostnadseffektiva lager och logistiklösningar. Utifrån vår projektgruppens analys kan vi dra slutsatsen att vi vill satsa och bygga ut de lokaler vi befinner oss i för att kunna ta emot fler kunder och för att kunna effektivisera våra logistikflöden ytterligare. Nu är avtalet signerat och inom kort kommer den första delen i om- och utbyggnationen att påbörjas tillsammans med Katrineholms Industrifastigheter AB (KFAB).

E-handeln ökar i pandemins spår

E-handeln har tydligt ökat varje år och med den pandemi som drog in över världen under 2020 gjorde att handlande online ökade kraftigt. Enligt rapporten Svenskarna och internet 2020 som är gjord av Internetstiftelsen och som släpptes 15 december så kan man se att svenskarna e-handlat i en högre utsträckning under pandemin.

I rapporten går det att läsa att 87% uppger att de handlat online. De som är mest benägna att shoppa online är arbetande med 92% och var fjärde arbetande har handlat online i en högre utsträckning än tidigare. Man kan i rapporten även utläsa att den största ökningen av nya nätshoppare har skett i ålder 76+ år.

Sammanfattningsvis är det lätt att göra en kort analys som säger att utvecklingen av e-handeln fortsatt kommer att öka för varje år och att fler och fler företag nu väljer att ställer om eller starta en egen e-handel för att nå större kundgrupper.

 
Jobbex Service | 3PL | Kakor
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Genom att acceptera samtycker du till behandling av personuppgifter. Integritetspolicy & Cookies.