CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Vårt samhällsansvar (CSR)


Vår CSR-strategi grundar sig i vår affärsidé och vision kopplat till den miljö och det samhälle vi lever och verkar i. För oss handlar det om ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och samhället vi verkar i.

Vi tror att företag har en stor makt och ansvar att göra en positiv inverkan på samhället och miljön. Därför är vårt engagemang för hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Vi har en rad initiativ inom områden som miljö, socialt ansvarstagande och etik, och vi strävar efter att förbättra vår hållbarhet på alla nivåer. Genom att välja Jobbex Service visar du att du stödjer en hållbar framtid – tillsammans kan vi göra en skillnad!

Arbetsträning och personligt biträde

Jobbex Service hade redan från start en stark social inriktning med målet att ge ett mervärde tillbaka till samhället vi verkar i. Detta är och kommer alltid att förbli en väldigt viktig del av vårt DNA. Genom åren har vi möjliggjort olika arbetsträningsplatser för individer inom vår verksamhet för att hjälpa individerna att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi erbjuder fortfarande möjlighet till stödinsatser efter beslut hos Arbetsförmedlingen.

Vill du läsa berättelsen från en av våra deltagare och hennes resa tillbaka?
Du hittar artikeln här.

Behöver du hjälp med din e-handelslogistik?


    Föreningslivet

    Vi tycker det är viktigt att stödja det lokala föreningslivet och har haft flera samarbeten med lokala föreningar som exempelvis Katrineholms AIK och Katrineholms Kanotklubb.