KVALITETSSÄKRING OCH UPPFÖLJNING

Kvalitén ständigt i fokus


Vår kvalitets- och hållbarhetsstrategi grundar sig i den miljö och det samhälle vi verkar i, där vi vill vara en avgörande skillnad för såväl medarbetare, kunder, leverantörer, samhället och klimatet.

Kvalitetsarbetet är för oss en naturlig del av vår vardag, både internt och externt vilket ställer stora krav på oss som tredjepartslogistiker och arbetsgivare. För att lyckas med våra uppdrag krävs det att vi har kunniga och engagerade medarbetare men också en god egenkontroll, planering och uppföljning i alla delar som rör vår verksamhet. Det kan exempelvis vara säkerhet, arbetsmetoder eller tillgänglighet.

Vårt kvalitetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet, från styrelsen och VD till logistikutvecklare och medarbetare. Våra kunder och leverantörer är självklart en del av vårt proaktiva arbete med olika kvalitetshöjande aktiviteter och processer.

Kvalitetsledningssystemet

För att säkerställa vårt arbete med dessa frågor har vi valt att använda oss av ett webbaserat kvalitetsledningssystem (AM System). Det är en webbplattform med hög tillgänglighet om 99,99% över ett år. Vi ser fördelarna att arbeta med molnanpassade tjänster som säkerställer att vi alltid har kontroll över våra processer, backup, standarder och rutiner. Ledningssystemet gör även att våra medarbetare och kunder har tillgång till systemet dygnet runt, oavsett vart de befinner sig.

Vi har valt att inte använda underlag i pappersformat och pärmar till förmån för digitala och molnbaserade tjänster för att minimera riskerna för fel och misstag som gör det svårt att till exempel kontrollera utgåvor av rutiner och standarder.

Vi arbetar systematiskt och standardiserar, reviderar och utvecklar våra modeller för att hela tiden öka vår kvalité och vårt förhållningssätt utifrån våra kunduppdrag.

Hjärtat i verksamheten

I vårt kvalitetsledningssystem finns alla våra riktlinjer och rutiner för verksamheten. Systemet hjälper oss även med att påminna ansvariga automatiskt med jämna intervall vid exempelvis revidering av rutiner så att vi säkerställer att alla rutiner ständigt är uppdaterade. Vi hanterar även all avvikelsehantering direkt i systemet, både internt och externt vilket gör att det är lätt att kontrollera, få en överblick, mäta och följa upp.

Kontakta oss redan idag!


  Din trygghet är viktigast

  För oss är det oerhört viktigt att du som kund känner dig sedd, hörd och inte minst trygg. Vi vill därför alltid ha ett nära samarbete med våra kunder där vi gärna har löpande avstämningsmöten fysisk eller digitalt. Vi kan även förse dig som kund med löpande rapporter som till exempel utskick av beställningspunkter, listor för utskrotning eller sorterat efter Bäst före-datum och mycket mer.

  • Jobbex Service | Rapide
   Vi kunde hjälpa Rapide att spara upp till 56% på delar av företagets
   valda frakttjänster till både privatpersoner och återförsäljare.
   Stefan Eriksson
   Logistikutvecklare

  3 systemstöd vi använder