SKICKA UTOMLANDS

Tull och export


Att skicka paket till andra länder kan vara komplicerat och tidskrävande, särskilt när det gäller tull och exporthantering. Men med hjälp av en 3pl-leverantör, som erbjuder tjänster som dokumentation, klassificering och avgifter, kan du som e-handlare enkelt och smidigt hantera detta, samtidigt som du minskar risken för förseningar eller felaktigheter. Detta besparar dig både tid och pengar, samt ökar kundnöjdheten.

Tull är en avgift som tas ut av en stat på varor som importeras eller exporteras till eller från landet. När man skickar varor till kunder i andra länder, kan det krävas att man betalar tullavgifter och följer andra regler och förfaranden. Dessa kan skilja sig mellan olika länder och kan vara svårt att hålla reda på.

I USA är tullreglerna mycket strikta och det kan vara svårt att veta vad som gäller för varje produkt. Dessutom kan det vara svårt att få information om tullkrav från myndigheterna. I Europa är det vanligtvis enklare att hantera tull, men det kan fortfarande vara svårt att veta vad som gäller för varje land.

Det är därför viktigt för e-handlare att ta hjälp av en 3pl-leverantör, som kan hjälpa till med att hantera tullhanteringen och säkerställa att allt går smidigt och enligt lag.


5 viktiga saker att tänka på vid tull och export

Tullregler och avgifter: Det är viktigt att förstå de tullregler och avgifter som gäller i det land varorna skickas till. Detta kan variera från land till land och kan ändras över tid. Var noga med att få den senaste informationen från relevanta myndigheter.

Klassificera varorna rätt: Varorna måste klassificeras enligt tullens kodsystem. Det är viktigt att varorna klassificeras korrekt eftersom det påverkar vilka tullavgifter och regler som gäller.

Förbered dokumentationen: Det krävs vanligtvis flera olika dokument för att hantera tull och exporthantering. Dessa kan inkludera fakturor, packlistor och exportdeklarationer. Var noga med att få alla dokument färdiga i tid och kontrollera att de är korrekta.

Använd rätt exportförpackning: Det är viktigt att använda en exportförpackning som uppfyller kraven från transportören och det land varorna skickas till. Varorna måste skyddas ordentligt under transporten för att säkerställa att de når destinationen i bra skick.

Anlita en 3PL-leverantör: Att skicka varor till andra länder kan vara komplicerat och tidskrävande. Genom att anlita Jobbex som din 3PL-leverantör, erbjuds du tjänster som dokumentation, rådgivning kring klassificering och avgiftskontroll. Det gör det enkelt och smidigt för e-handlare, samtidigt som de minskar risken för förseningar eller felaktigheter.


Vad är en CMR?

CMR-dokumentation är ett standarddokument som används vid internationell godsfrakt. CMR står för "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route" och det är ett internationellt avtal som reglerar juridiska frågor kring transport av varor med lastbil. CMR-dokumentet är ett viktigt dokument som fungerar som bevis på en transportavtal och som innehåller information om transporten såsom avsändarens och mottagarens namn, varornas vikt och mängd, transportmedel, fraktkostnad, och andra relevanta uppgifter. Dokumentet är ett bevis på att varorna har överlämnats till transportören och är viktigt för att skapa ett säkert sätt för transportören att få betalt för transporten och för att hjälpa till att lösa eventuella tvister som kan uppstå.

CMR-dokumentet är ett obligatoriskt dokument för internationell godsfrakt och måste fyllas i och underskrivas av transportören och avsändaren.


Vad är tulldeklarering?

Tulldeklarering är ett dokument som används när varor skickas in eller ut ur ett land och där man ska ange information om varorna för att beräkna tullavgifter och andra skatter. Tulldeklareringen är en förklaring om varorna som skickas, inklusive varornas beskrivning, kvantitet, vikt, värde och ursprungsland. Tulldeklareringen ska också innehålla information om sändaren och mottagaren av varorna. Det är viktigt att tulldeklareringen är korrekt och komplett eftersom det kan leda till fördröjningar eller extra avgifter om uppgifterna inte är korrekta.

Tulldeklareringen skickas in till tullmyndigheten för att få godkännande innan varorna får skickas in eller ut ur landet. Tulldeklareringen skickas vanligtvis in elektroniskt men det kan variera beroende på landet där varorna ska skickas till eller från.

Det är viktigt att veta att tullreglerna kan variera mellan olika länder och det är därför viktigt att undersöka de tullregler som gäller för det land varorna ska skickas till eller från. En 3PL-leverantör kan hjälpa till med att göra rätt tulldeklarering och hjälpa till att undvika eventuella problem eller fördröjningar.

Är tulldeklarering och CMR samma sak?

Nej, tulldeklarering och CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) är inte samma sak. Tulldeklarering är ett dokument som används för att ange information om varorna för att beräkna tullavgifter och andra skatter när varor skickas in eller ut ur ett land. CMR är en internationell konvention som reglerar transport av varor via väg mellan olika länder. Den fastställer regler och ansvar för transportörer och avsändare samt skapa ett gemensamt dokument som kallas CMR-fraktsedel, som är ett avtal mellan avsändaren och transportören om transporten av varorna. CMR-fraktsedeln fungerar som ett bevis för leverans av varorna och innehåller uppgifter om varorna, avsändaren, transportören, mottagaren och eventuella skador eller förluster under transporten.

Så tulldeklareringen och CMR-fraktsedeln är två olika dokument med olika syften.


Kontakta oss idag!


  Vi hjälper dig med tull och export

  Jobbex Service är en 3pl-leverantör som hjälper e-handlare med tullhanteringen när de skickar varor till kunder i andra länder. Tull är en avgift som betalas vid import av varor och skiljer sig mellan olika länder. Exportpackning är en förpackning som används för att skicka varor utomlands och det är viktigt att följa tullreglerna och ha rätt dokumentation för att undvika problem. CMR är en dokumentation som är ett kontrakt mellan sändaren och transportören. Tulldeklarering är en förklaring av varorna som ska tullas och det är viktigt att göra det korrekt för att undvika juridiska konsekvenser som böter, förbud mot att skicka varor, åtal och sequestrering av varor.

  Vad kan hända om jag tullar fel?

  Om ett företag inte tullar korrekt kan det leda till olika juridiska konsekvenser. Här är några exempel:

  Böter: Företaget kan bli tvungna att betala böter om tulldeklarationen inte är korrekt eller om man inte betalar rätt tullavgifter eller skatter.

  Förbud mot att skicka varor: Företaget kan bli förbjudna att skicka varor till vissa länder eller regioner om man inte följer tullreglerna.

  Åtal: Företaget kan åtalas om man inte tullar korrekt och det kan leda till straffrättsliga följder.

  Skadestånd: Företaget kan bli tvungna att betala skadestånd till tredje part om man inte tullar korrekt och det leder till ekonomiska förluster för någon annan.

  Sequestrering av varor: Tullmyndigheterna kan beslagta varor och företaget kan tvingas att betala för kostnaderna för att få tillbaka varorna.

  Revokation of Import/Export license: Företaget kan tvingas att avstå från sin Import/Export licens om man inte följer tullreglerna.

  Det är viktigt att följa de rätta tullreglerna och ha rätt dokumentation för att undvika dessa problem och det är också viktigt att konsultera en advokat eller tull agent om man har några frågor eller osäkerheter.

  Vi hjälper dig med din tullhantering så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet istället.

  3 anledningar att välja 3PL