Integritetspolicy

På denna sida kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vad vi använder dem till.

 


Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

För oss är det av yttersta vikt att du känner dig trygg hos oss som kund. Vi värnar starkt om din personliga integritet och dina personuppgifter handskas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. I denna policy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

I samband med att du fyller i våra kontaktformulär hos oss godkänner du att vi sparar dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information eller data som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer men kan också vara t.ex. kundnummer eller andra digitala identiteter och IP-nummer.


Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?


Uppgifter du lämnar när du blir kund hos jobbexservice.se

När du fyller i något av våra kontaktformulär så samlar vi in dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Det innebär att vi samlar in namn, adress, e-postadress och telefonnummer.


Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och företagsnamn.


Hur använder vi dina personuppgifter?


Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta oss eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.


Med vem delar vi personuppgifterna?


Cookies/Google/Facebook/Affiliates

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies, denna information om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.


E-post

När du kontaktar oss sker det via e-postadressen info@jobbex.se, där kan personuppgifter som t.ex. telefonnummer, namn, adress, e-post samt den information som du själv uppger komma att lagras för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.


Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.


Övriga

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.


Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.


Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.


Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Bambuland samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Jobbex Service AB, Vasavägen 9, 641 31 Katrineholm. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Jobbex Service förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till vår kundservice på info@jobbex.se


Cookies

Enligt lagstiftningen ska du som besöker en webbplats som använder cookies upplysas om detta, hur de används och hur du kan undvika dem. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker vissa webbplatser eller e-handelssidor. Dessa används bland annat för att möjliggöra vissa funktioner på webbplatsen och för att ge webbplatsägaren statistik om ditt besök.

jobbexservice.se använder så få kakor (cookies) som möjligt på webbplatsen/e-handeln men sparar ibland en cookie på din dators hårddisk när du besöker webbplatsen.

Du kan ställa in i din webbläsares inställningar om du inte accepterar att cookies lagras på din dator, men för att kunna använda webbplatsen/e-handeln och genomföra köp så krävs det att du har ställt in eller godkänt att Bambuland.se får spara cookies på din dator.

I vår integritetspolicy, kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och till vad vi använder dem.