REGISTRERAD FÖR LIVSMEDEL

Livsmedel och snus


Visste du att företag som producerar, distribuerar, lagrar, säljer eller serverar livsmedel i någon form anses vara ett livsmedelsföretag? Det täcker in hela kedjan, från jord till bord. Som registrerat livsmedelsföretag ansvarar man för att livsmedlen tas emot, förvaras, hanteras och skickas på ett säkert sätt och kontrolleras av, beroende på verksamhet, av Länsstyrelsen eller kommunen.

Definitionen av livsmedel innefattar inte bara mat, godis och dryck utan även kosttillskott, snus och dricksvatten. I EU-lagstiftningen definieras det som alla ämnen och varor som är avsedda att, eller rimligen kan förväntas att, förtäras av människor.

Säkerställ kvaliteten med 3PL för snus och livsmedel

För snus, kan 3PL-leverantören erbjuda speciella lagringsförhållanden som krävs för att hålla produkten fräsch och skyddad från ljus och fukt. Leverantören kan också hantera alla dokumentation och krav som krävs för att frakta produkten till olika destinationer, inklusive alla krav för import eller export .

En annan viktig faktor att tänka på är att både snus och livsmedel är känsliga produkter med kort hållbarhet och därmed behöver snabba och säkra leveranser. 3PL-leverantörer kan erbjuda distributionslösningar för att säkerställa att produkten levereras i rätt tid och på rätt plats.

Genom att anlita en 3PL-leverantör för snus och livsmedel, kan företag ta bort logistikrelaterade bekymmer och koncentrera sig på sin kärnverksamhet, samtidigt som de säkerställer att deras produkter hanteras och levereras på ett säkert och effektivt sätt.

 

Snuset och tobaksfritt snus flyttar online

En specifik livsmedelskategori som vi ser ett kraftigt ökat utbud av online är snusandet. Kategorin fullkomligt exploderade under pandemin då många insåg bekvämligheten i att beställa hem livsmedel och snus från nätet när man ville ta sitt ansvar och inte trängas i butikerna. Både i sin vanliga form men framförallt nikotinfritt eller tobaksfritt snus som verkligen tagit sin plats på marknaden. Det främsta anledningen till den stora ökningen är användandet för brukare att sluta röka. Nikotinportionerna, eller som de ibland kallas, nikotinpåsar, tobaksfritt snus, all white eller vitt snus har haft en exceptionell utveckling de sista åren. Produkterna slog igenom runt 2017 men har sedan dess haft en kraftig tillväxt där drygt 45 procent väljer nikotinportioner för att sluta röka.

Mer än var fjärde snusare i Sverige handlar sitt snus eller nikotinportioner just online.

Kontakta oss direkt!


    Dagligvaror ökade med +35% 2021

    Marknaden för dagligvaror på nätet har ökat kraftigt de senaste åren. Inte minst under pandemin när fler och fler insåg hur smidigt det var att beställa mat, apoteksvaror och tobak via nätet. 2020 slog näthandeln med livsmedel alla någonsin tidigare rekord – med råge! Branschen såg en ökning med hela 95 procent. Utvecklingen har sedan dess stabiliserats. Flera utav de stora jättarna som Axfood och Coop har gjort stora investeringar i näthandeln för att bättre möte det ökade efterfrågan.

    20% av alla som handlat på nätet har handlat dagligvaror där snittbeloppet är 1 867 kr enligt E-barometern.

    3 viktiga saker om livsmedel och e-handel