FRÅN STÖDINSATSER TILL EXPERTER PÅ 3PL

Om Jobbex Service


Jobbex Service grundades 2013 och är en del av Jobbexkoncernen. Verksamheten hade från början främst en inriktning mot socialt ansvarstagande tjänster i form av arbetsmarknadstjänster men har under åren utvecklats till en renodlad lager- och logistikverksamhet med fokus på tredjepartslogistik (3PL/TPL). Affärsverksamheten har sitt säte mitt i expansiva Mälardalen och når därmed en tredjedel av Sveriges befolkning inom en radie om 15 mil.

Den sociala aspekten i vår historia är fortfarande en stark del av vårt DNA. Vi erbjuder än idag människor att arbetsträna i vår verksamhet och värdesätter att på så vis kunna ge tillbaka till samhället och ge individer chansen att ta sig tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden.

Tredjepartslogistik (3PL)

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar inom tredjepartslogistik (3PL/TPL) för att hjälpa e-handlare och startups att kostnadseffektivisera hela sitt logistikflöde. Till skillnad mot större 3PL-leverantörer som ofta kräver stora volymer och standardiserade produkter för att passa in i deras automation erbjuder vi en flexibel lösning utifrån kundernas unika behov, produkter, paketeringar och ordervolymer.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

Pack och plock.
Lager och lagerhållning.
Frakter och distibution.
Tullhantering.
Returhantering och kundtjänst.
Value Added Services (VAS).
Livsmedelshantering och brandfarligt gods (ADR).


Våra tjänster

Ökad efterfrågan

Vår vision är att inom 5 år vara den självklara tredjepartslogistikern för e-handlare i regionen. Vi har en stark tilltro till vårt tjänsteutbud, flexibilitet och vårt geografiska läge med närheten till storstadsregionerna. Därför har vi bland annat redan påbörjat flera analyser för en fortsatt expansion.

Vi har under de senaste åren även fattat viktiga och strategiska beslut för att ytterligare öka vår kvalité, leverans och utveckling. Som exempel har vi de senaste åren rekryterat välutbildad och erfaren personal från bland annat Schneiders Electrics Distrubution Centre i Örebro, genomfört en utbyggnad av ett 12 meter höglager samt byggt upp hela nya logistikflöden för att kraftigt öka vår produktivitet av våra 3PL-tjänster.


Läs mer om lagring

 
 
"– Nybyggnation av den här digniteten är inte så vanligt och det är första gången
under min tid på företaget som vi gör något liknande."


Magnus Österberg

Fastighetschef på Katrineholms Industrifastigheter AB sedan drygt 13 år tillbaka

Vikten av en hållbar framtid

Vi vill skapa en hållbar utveckling och till vår hjälp använder vi oss av och jobbar mot Agenda 2030 och de globala målen. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Vi har därför valt ut tre områden vi kommer att fokusera lite extra på:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Bekämpa klimatförändringarna.
Minskad ojämlikhet.

Kontakta oss!


    Låt oss göra skillnad!

    Vår verksamhet grundar sig i vår affärsidé och vision kopplat till den miljö och det samhälle vi lever och verkar i. För oss handlar det om ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och samhället vi verkar i.

    Vi tror att företag har en stor makt och ansvar att göra en positiv inverkan på samhället och miljön. Därför är vårt engagemang för hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Vi har en rad initiativ inom områden som miljö, socialt ansvarstagande och etik, och vi strävar efter att förbättra vår hållbarhet på alla nivåer.

    Genom att välja Jobbex Service visar du att du stödjer en hållbar framtid – tillsammans kan vi göra en skillnad!