Vårt arbete mot covid-19 - Jobbex Service
Jobbex Service | Jobbex e-handelspåsar
All time high!
12 januari, 2021
Jobbex Service | Jobbex e-handelspåsar
All time high!
12 januari, 2021

Vårt arbete mot covid-19


Sverige och världen befinner sig just nu i en mycket speciell situation. Vi vet att både människor och företag påverkas på olika sätta av det som nu sker i samhället. Här har vi samlat frågor och svar kring hur vi på Jobbex arbetar och agerar förebyggande kring covid-19.

Hur håller sig Jobbex uppdaterade kring smittspridningen i samhället?

Jobbex-koncernen har en central krisledningsgrupp som följer utvecklingen och finns tillgänglig för såväl rådgivning som stöd till våra verksamheter. Krisledningsgruppen genomför löpande avstämningsmöten där riskanalysen och handlingsplanen revideras.


Hur gör ni för att undvika ett inträde av smitta i verksamheten?

Vi följer noggrant de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar löpande våra rutiner och riktlinjer. Vi har även infört flertalet specifika åtgärder som exempelvis specifika ingångar för personal med direkt anslutning till handrengöring. Vi är även uppmärksamma på våra medarbetares hälsa inför varje arbetspass och har tydliga rutiner och riktlinjer kring agerande vid symptom hos personal.


Vad gör ni om ni får stora delar av personalen smittade?

Vi rekryterar löpande ny personal och har under våren skolat in ett utökat antalet duktiga vikarier i våra verksamheter. Vi har även handlingsplaner för att kunna utöka samarbetet inom våra olika verksamheter.


Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till verksamheten om du har några frågor eller funderingar.


Mer information om covid-19


Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se


Region Sörmland

www.regionsormland.se


Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se


Krisinformation.se

www.krisinformation.se


1177.se

www.1177.se

 
Jobbex Service | 3PL | Kakor
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelsen när du besöker vår webbplats. Genom att acceptera samtycker du till behandling av personuppgifter. Integritetspolicy & Cookies.