Arbetsträning hos Jobbex

Individanpassad arbetsträning
i Katrineholm


Vi erbjuder arbetsträning och arbetsprövning för dig som bor i Katrineholm, Flen eller Vingåker. Vår verksamhet erbjuder dig en bred palett av varierande arbetsuppgifter inom flertalet verksamhetsområden. Vårt mål är att du efter exempelvis en lång tids sjukskrivning eller utbrändhet ska få behovsanpassad och individuellt stöd att närma dig den reguljära arbetsmarknaden.

Vår övertygelse är att det finns jobb för alla individer – det gäller att hitta rätt uppgifter för rätt person.

Variation av branscher

Hos oss får du möjlighet att arbetspröva och arbetsträna inom flertalet olika branscher. Tillsammans skapar vi en plan som ligger i linje med den målbild vi tillsammans skapat för just dig.

Här är några exempel på branscher vi erbjuder arbetsträning inom:

Lager- och logistik
Vård- och omsorgstjänster
Lokalvård
Fastighetstjänster
Byggnad och snickeri
Demontering

Arbetsträning utifrån ditt behov


Ditt behov styr planeringen och de kombinationer av arbetsuppgifter som tar just dig ett steg närmare den öppna arbetsmarknaden igen, i din takt, efter dina förutsättningar. Vi finns med dig, stödjer och utmanar dig genom hela resan.


Kontakta oss

Välj inte bara oss för att vi är bra,
välj oss för att vi gör skillnad!


Arbetsträning


Att arbetsträna innebär att du under en period får möjligheten att delta i och på vår arbetsplats. Under perioden får du stöd och handledning i att prova olika arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Du får även möjlighet att träna på att delta i en arbetsplats med allt vad det innebär så som samspel med arbetskollegor, arbetstider och hantera olika krav och förväntningar som normalt finns på en arbetsplats.

Arbetsträningen utformas utifrån ditt behov och dina förutsättningar. Målet är att du genom denna insats skall komma närmare arbetsmarknaden samt att du under tiden samlat på dig erfarenhet och referenser. Våra lokaler ligger i centrala Katrineholm men vi har kunduppdrag även i Flen och vingåker med omnejd.

Förstärkt arbetsträning


Förstärkt arbetsträning är en utökad insats av arbetsträning för dig med ett lite större behov av handledning och som kan behöva insatsen under en längre period. Även denna insats baseras på dina individuella förutsättningar, förmågor och önskemål för att tillgodose behovet av träning och orientering av arbetslivets villkor. Den förstärkta arbetsträningen är anpassad så att det blir en mjukstart men med målet att successivt öka och utmana till framsteg för varje enskild individ.

I en förstärkt arbetsträning stödjer genomför vi som anordnare en djupare bedömning om det exempelvis finns oklarheter i arbetsförmågan. Syftet med detta är att få ett underlag i den fortsatta planeringen av insatser som kan behövas för att rusta individen som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Personligt biträde


Ett personligt biträde är en insats som betyder att du får lite extra stöd och hjälp av en person på en arbetsplats om du har en funktionsvariation. Arbetsgivaren får då ett bidrag för att kunna avsätta personal för detta stöd.

Syftet med insatsen är att stödja och underlätta för dig att både få och behålla ett arbete. Det personliga biträdet fungerar som ett stöd för dig i samband med återkommande arbetsuppgifter och situationer som du själv inte klarar av på egen hand. Arbetsgivaren har rätt till detta stöd så länge som du behöver stödet för att klara av dina arbetsuppgifter.

Arbetsträning för nyanlända


Vi vet att det inte alltid är så lätt att ta sig in i den svenska arbetslivet som nyanländ. Vi har därför välutbildad personal på plats med breda språkkunskaper för att kunna ta emot och hjälpa dig som nyanländ på bästa sätt i din arbetsträning hos oss. Vår personal hanterar förutom svenska och engelska även arabiska och tigrinska.

Hos oss får du möjligheten att arbetsträna och på en arbetsplats med svenska arbetsförhållanden. Arbetsträningen är anpassad efter dina individuella förutsättningar och ger dig även möjligheten att träna på dina språkkunskaper.

Arbetsträning
Arbetsträning
Arbetsträning
Arbetsträning
Arbetsträning
Arbetsträning
Arbetsträning
Arbetsträning

Vill du arbetsträna hos oss?