LAGER

3PL Lager

(TPL/tredjepartslogistik)


Tredjepartslogistik (3PL eller TPL) är en effektiv lösning för företag att hantera sin logistik och distribution. Genom att anlita en 3PL-leverantör kan ett företag och e-handel spara pengar och öka sin flexibilitet, effektivitet och kapacitet.

Flexibel lagring med 3PL är ett smart sätt att hantera din företags varulager. Med en tredjepartslogistikleverantör (3PL) kan du enkelt justera din lagringskapacitet efter dina förändrande behov och därmed undvika över- eller underutnyttjande av ditt eget lager. Dessutom erbjuder Jobbex Service 3PL ett bredare utbud av tjänster såsom paketering, orderplockning och distributionshantering, vilket ger dig tid att fokusera på att driva ditt företag framåt. Välj flexibel lagring med 3PL för en mer effektiv och kostnadseffektiv lagerhantering.

Genom att använda en 3PL-leverantör kan ditt företag också öka sin kapacitet, få tillgång till senaste teknologin och erfarenhet inom logistikområdet, samt öka din försäljning genom en snabbare och mer effektiv leverans till kunderna.

Företag och e-handlare i Norrköping som använder 3PL kan också fokusera på sin kärnverksamhet och lägga logistik och distributionsansvaret på oss som 3PL-leverantör, vilket kan leda till ökad produktivitet och förbättrad försäljning i kärnverksamheten.

Tredjepartslogistik är en viktig del av verksamheten för många företag och kan hjälpa er att nå era mål och öka er konkurrenskraft på marknaden.

Sammanfattningsvis kan 3PL-lagring ge e-handlare flexibilitet, automatisering, bättre lagerhantering och förbättrad distributionshantering, vilket kan leda till minskade kostnader, ökad effektivitet och en bättre kundupplevelse.


Effektiva lösningar för lagerhanteringen


Lager, lagring och kapacitet är viktiga begrepp för företagare som bedriver e-handel. Dessa begrepp handlar om hur man hanterar och organiserar produkterna man säljer på sin hemsida.

Lager är den plats där man förvarar produkterna man säljer. Det kan vara en fysisk plats, som ett lagerbygge eller ett rum i en butik, eller en virtuell plats, som en databas. En 3PL-leverantör använder ett lagersystem (WMS) som hjälper till att säkerställa kvalitén på lagret, dess lagernivåer och kan generera rapporter.

Lagring handlar om hur man organiserar och hanterar produkterna i lager. Det innebär att man ska se till att produkterna är ordentligt märkta och katalogiserade, så att det är lätt att hitta de produkter man behöver.

Kapacitet handlar om hur många produkter man kan förvara och hantera i lager. Det är viktigt att ha tillräckligt med kapacitet för att kunna hantera den mängd produkter man behöver för att tillgodose efterfrågan från kunderna.

3PL (Third Party Logistics) är en typ av tjänst som hjälper företagare att hantera sina lager och logistik på ett effektivt sätt. Det innebär att ett annat företag tar hand om lager, lagring och kapacitet åt dig, så att du kan fokusera på att sälja och marknadsföra dina produkter.

Företagare som bedriver e-handel kan använda sig av 3PL för att få hjälp med att hantera lager, lagring och kapacitet, och på så sätt kunna expandera sin verksamhet. Det kan vara en bra lösning för företag som inte har tillräckligt med utrymme eller resurser för att hantera detta själva.

Så, lager, lagring och kapacitet är viktiga begrepp för e-handelsföretagare. 3PL erbjuder tjänster för att hjälpa till att hantera detta på ett effektivt sätt, så att företaget kan växa och expandera.


Läs mer om lagring

Gör kostnadsbesparingar

Genom att anlita en 3PL-leverantör som oss på Jobbex kan ditt företag spara pengar genom att slippa investera i eget utrustning, personal och lokaler. Detta kan leda till minskade kostnader för dina logistik och distributionsprocesser.

Personalkostnader: Din e-handel kan spara pengar genom att slippa anställa och träna egen personal för att hantera dina logistik och distributionsprocesser.

Utrustningskostnader: Din e-handel kan spara pengar genom att slippa investera i egen utrustning för att hantera logistik och distributionsprocesser.

Lagerkostnader: Din e-handel kan spara pengar genom att slippa hålla eget lager och istället använda en 3PL-leverantörs lagerutrymmen. Du slipper binda upp dig i långa och dyra hyresavtal.

Transportkostnader: Din e-handel kan spara pengar genom att använda vårt transportnätverk och få tillgång till bättre priser på transporttjänster.

Teknologikostnader: Din e-handel kan spara pengar genom att slippa investera i teknologi för att hantera logistik och distributionsprocesser, exempelvis WMS- och TA-system. Vi har redan de senaste teknologierna och erfarenheter inom området och kan därför erbjuda en mer effektiv logistikprocess.

Administration och hanteringskostnader: Din e-handel kan spara pengar genom att slippa hantera och administrera logistikprocesserna själva och istället låta oss ta hand om det åt dig.

Få en ökad flexibilitet

Vi erbjuder en mängd olika tjänster, som kan anpassas efter ett företags specifika logistikbehov. Exempelvis en rad olika tjänster, som inkluderar: lagring, orderhantering, transport, distribution för e-handel. Ett företag kan välja vilka tjänster det vill använda och anpassa dem efter sina specifika behov.

Ditt företag kan även ändra sina tjänster eller tilläggstjänster över tid, beroende på förändringar i verksamheten eller marknadsförhållanden. Detta ger ditt företag en högre flexibilitet att anpassa dina logistikbehov efter förändringar i verksamheten eller omvärlden.

Dessutom, vi som 3PL-leverantör har ett brett nätverk av kunder och kontakter, vilket ger din e-handel möjlighet att anpassa sin logistik efter marknadsförhållanden och få tillgång till nya marknader.


Få en offert

Öka din kapacitet

Ditt företag och e-handel kan öka sin kapacitet genom att använda Jobbex Service som din 3PL-leverantör utan att behöva investera i ytterligare utrustning och personal. Detta kan leda till en ökad produktivitet och förbättrad försäljning.

När du anlitar en oss som 3PL-leverantör (Third-Party Logistics) kan du öka ditt företags produktions- och distributionskapacitet utan att behöva investera i ytterligare utrustning eller personal.

Vi har flera lagerutrymmen och transportmedel tillgängliga, vilket ger din e-handel möjlighet att lagra och transportera fler produkter. Detta kan leda till en ökad produktivitet och förbättrad försäljning.

Vi erbjuder också olika typer av tjänster, som exempelvis orderhantering, kvalitetskontroll, returhantering och e-handel, vilket ger företaget möjlighet att öka sin kapacitet i dessa områden.

En 3PL-leverantör kan också erbjuda flexibla avtal, vilket gör det möjligt för ett företag att öka eller minska sin kapacitet beroende på sina behov. Detta kan hjälpa ett företag att anpassa sin kapacitet efter förändringar i verksamheten eller marknadsförhållanden.

Ökad kapacitet kan också innebära att ett företag kan ta emot större order eller expandera till nya marknader, eftersom det nu har möjlighet att hantera en större mängd produkter och order.

Kontakta oss idag!


  Ett perfekt logistiskt läge

  Katrineholm är en stad i Södermanland, Sverige som ligger en knapp timme med tåg från Stockholm. Staden har en strategiskt viktigt logistiskt läge på grund av sin närhet till Stockholm och Göteborg samt tillgången till viktiga transportleder. Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning.

  Staden är beläget längs E20, en viktig europaväg som går från Malmö till Stockholm och vidare till Helsingfors. Detta gör att det är lätt att ta sig till andra städer i Sverige, samt till andra länder i Europa.

  Katrineholm är också beläget nära Mälarbanan, som är en viktig järnväg för transport av gods och passagerare. Detta gör att det är lätt att transportera gods till andra delar av Sverige med tåg. Detta gör att det är lätt att transportera gods till andra delar av Sverige med tåg. Tågtransporter är ofta ett bra alternativ för transport av större mängder gods eller för långa avstånd, eftersom det är en stabil, effektiv och miljövänlig metod.

  Katrineholm är också väl förankrat i det svenska järnvägsnätverket, vilket gör det lätt att ansluta till andra städer och regioner i Sverige. Staden har en egen järnvägsstation där det finns godsterminaler och godsmottagningstjänster.

  Staden är också nära Stockholm-Skavsta flygplats och Stockholm Arlanda flygplats, vilket gör det lätt att transportera gods med flyg.

  Med sitt centrala läge i Sverige är närheten till storstadsregionerna i Mälardalen aldrig långt bort. Storstäder runt Katrineholm är exempelvis Stockholm, Eskilstuna, Norrköping, Nyköping, Örebro och Västerås.

  Flexibelt 3PL Lager

  Öka lagret: Om man förväntar sig en ökning i efterfrågan på sina produkter, kan man öka sitt lager genom att använda sig av en 3PL:s skalbara lagringslösningar. Man kan öka sin lagringskapacitet genom att hyra fler lagerutrymmen eller använda sig av fler automatiserade lagerlösningar.

  Minska lagret: Om man förväntar sig en minskning i efterfrågan på sina produkter, kan man minska sitt lager genom att använda sig av en 3PL:s skalbara lagringslösningar. Man kan minska sin lagringskapacitet genom att avsluta hyresavtal för lagerutrymmen eller minska användningen av automatiserade lagerlösningar.

  Justera lagret: En 3PL kan också hjälpa ett företag att justera sin lagringskapacitet under året, beroende på säsongsvariationer eller annat. Detta kan göras genom att öka eller minska lagret vid olika tidpunkter under året, för att möta efterfrågan på produkterna.

  Använda prognoser: En 3PL kan också hjälpa ett företag att göra prognoser för efterfrågan och använda dessa för att justera lagret. Det kan ske genom att använda dataanalys och tekniker för att förutsäga försäljningen, för att säkerställa att lagret är i linje med efterfrågan.

  Allt detta kan hjälpa ett företag att hålla lagret i balans och säkerställa att det finns tillräckligt med produkter för att möta efterfrågan, samtidigt som man undviker över- eller underutnyttjande av lagerutrymmet.


  Få en offert

  3 anledningar att välja 3PL